Ettevõttest

Lühiajalugu

Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on Eestis 167 kogudust. Kogudused on juriidiliselt iseseisvad, kuid kuuluvad kõik ühte kirikusse. Kõik kogudused on kinnisvara omanikud. Peaaegu kõigil on oma kirikuhoone ja paljudel lisaks kirikule veel mitmed ajaloolised hooned ning metsa-, põllu- ja karjamaad. EELK omab koguduste varadele lisaks üldkiriklikku kinnisvara Tallinnas ja mujal Eestis. 2003. aasta suvel otsustas EELK Konsistoorium luua oma varade parema arendamise ja haldamise korraldamiseks kinnisvaraettevõtte.

11. veebruaril 2004. aastal registreeriti OÜ Kiriku Varahaldus Tallinna Äriregistris ja ettevõte alustas tegevust ühe töötajaga.

OÜ Kiriku Varahaldus esimene arendus, kolmekorruseline ärihoone Jõhvis, aadressil Rakvere 8, valmis aastal 2010 koostöös OÜ-ga Fund Ehitus. Tallinnasse, aadressile Tatari 25, rajati 2011. aastal samuti koostöös ehitusettevõttega OÜ Fund Ehitus äri- ja eluhoone. 2015. aastal valmis koostöös AS-iga Merko Ehitus Tallinnasse, aadressile Kentmanni 6 äri- ja eluhoone. Aastal 2019 tähistas ettevõte oma 15. sünnipäeva, olles selleks ajaks kasvanud usaldusväärseks ja kirikuspetsiifikast lähtuvaks kinnisvaraettevõtteks. Samal aastal valmis ka koostöös ehitusettevõttega OÜ Mitt ja Perlebach Tallinnasse, Kassisaba asumisse, aadressile Eha 12 korterelamu.

Arendusobjektide osas töötatakse jätkuvalt mitmete projektide ja ideedega – Maakri tn kõrghoone, Kristiina tn 10 elumaja ja Tartu mnt 16a ärihoone. Jätkuvalt üritatakse panna rõhku uute üüripindade tekkimisele, et tagada pikaajaline regulaarne sissetulek.

Väärtused

Missioon
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhitegevuse ja arengu toetamine, tulubaasi suurendamine ja majandusliku stabiilsuse saavutamine läbi kinnisvaraalase tegevuse.

Visioon
Kiriku Varahalduse visiooniks on olla EELK-le, tema kogudustele, liikmetele ning koostööpartneritele kinnisvara valdkonnas parimaks ja usaldusväärseimaks partneriks.

Aus nimi on parem kui suur rikkus
Kiriku Varahaldus suhtub oma kaastöölistesse ja partneritesse nii nagu soovib, ettemasse suhtutakse, Kiriku Varahalduse märksõnadeks on ausus, avatus ja usaldusväärsus.

Parem teenida pisut õiglusega kui palju ülekohtuga
Kiriku Varahaldus kui kirikule kuuluv ettevõte ei teeni vahendeid valimata kellelegi isiklikku tulu, vaid taotleb üldist majanduslikku stabiilsus igale kogudusele eraldi ja kirikule tervikuna.

Harida ja hoida
Eesti vanimad kogudused on tegutsenud kümneid inimpõlvi ehk peaaegu 800 aastat. See on kinnituseks, et tänaseid otsuseid teeme põlvkondadeks. Vara arukas majandamine teenib piibellikku põhimõtet harida ja hoida seda, mis meie kätte on usaldatud.

Täna külvata, homme lõigata
Kiriku varade majandamine ei pea tootma alati kiiret tulu, vaid eesmärgiks on tulevikku suunatud pikaajalise majandusliku stabiilsuse saavutamine.